home FinlandUKSpainFranceJapanItalyGermanyRussia
Reserved area
enter login


TTM Congress

Perinteisen tiibetiläisen lääketieteen kansainvälinen akatemia (IATTM) perustettiin v. 2006. Tehtävänään akatemialla on säilyttää alkuperäiset perinteisen tiibetiläisen lääketieteen (TTM) opit sekä kouluttaa tämän perinteen jatkajia tulevaisuuden osaajiksi.

Perinteinen tiibetiläinen lääketiede koostuu muinaisista tiedoista ja taidoista. Pinnallisista yhtäläisyyksistä intialaiseen ayurvedaan sekä perinteiseen kiinalaiseen lääketieteeseen huolimatta, TTM on syntynyt ja kehittynyt alkuperäisenä tieteenä, jolla on juuret tiibetiläisessä maisemassa, kulttuurissa ja Tiibetin kansan hengessä.

Omaperäistä TTM:ssä on se, että vaikka sitä yleisesti harjoitetaan buddhistisen filosofian yhteydessä, perinteeseen sisältyy ainutlaatuisen laaja filosofia kosmologiasta, hienojen kehojen järjestelmästä sekä niihin kuuluvia hengellisiä käytäntöjä. TTM sisältää myös runsaasti tietoja anatomiasta, fysiologiasta, embryologiasta, patologiasta, diagnostiikasta ja parannusmenetelmistä. Tiibetiläiseen lääketieteeseen kuuluu myös laaja kasvitieteellinen farmakopea sekä suuri määrä kehoterapioita, jotka ovat melko tuntemattomia läntisessä maailmassa.

TTM on holistinen järjestelmä, mikä tarkoittaa, että yksilö tarpeineen huomioidaan kokonaisuutena: kehona, sieluna ja henkenä. Tähän sisältyy henkilön sisäinen tila sekä tapa, jolla hän on vuorovaikutuksessa ulkoisen ympäristönsä kanssa.

IATTM näkee vilpittömänä pyrkimyksenään ylläpitää tiibetiläisen perinteellisen lääketieteen henkeä elävänä ja toimintakelpoisena nykymaailmassa.

Lääketieteellinen järjestelmä, jota ei harjoiteta yhteydessä läntiseen maailmaan, jää pelkäksi kuriositeetiksi, kiinnostavaksi mutta nykymaailman kontekstissa vailla merkitystä olevaksi fossiiliksi.

Perinteisestä tiibetiläisestä lääketieteestä voi olla valtavasti hyötyä ja apua kaikille ihmisille nykymaailman vaativissa olosuhteissa.

IATTM pyrkii tarjoamaan mahdollisimman korkeantasoista opetusta sekä jakamaan päivitettyä tietoa siitä, kuinka tiibetiläistä perinteistä lääketiedettä harjoitetaan tänä päivänä.

IATTM:n toimintaan kuuluu:

  • suurelle yleisölle tarkoitettuja luentoja ja seminaareja aiheena TTM
  • erikoiskursseja aiheina TTM, psykologia ja parannusmenetelmät
  • opintomatkoja Tiibetiin
  • hyvän olon kursseja ja retriittejä
  • ”Journal of Traditional Tibetan Medicin” – lehti, jossa käsitellään TTM:ä ja siihen liittyviä aiheita
  • TTM:n -aiheisten oppikirjojen ja opetusmateriaalien julkaiseminen ja levittäminen

 

 

ttm journal

The 5th issue of
Journal of Traditional Tibetan Medicine is now available

Aims and Objectives
of the International Academy for Traditional Tibetan Medicine

 
© IATTM 2007
| uk | it | es | fr | jp | fi | de | ru |